This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > 70 lat Zakładu Fizyki Medycznej!

W roku 1984, kiedy Stowarzyszenie Fizyków Szpitalnych w Wielkiej Brytanii obchodziło 40-lecie swojego istnienia, słynny radioterapeuta i radiobiolog Frank Ellis, przypominając lata trzydzieste, nazwał gigantami tych, którzy organizowali radowe centra, gdzie jak powiedział: "radioterapia mogła być stosowana z wiedzą, zrozumieniem i mądrością".

W tym właśnie czasie Maria Skłodowska-Curie stworzyła w swojej ojczyźnie Instytut do badania i zwalczania raka, którego działalność miała być oparta na nowatorskiej wówczas koncepcji interdyscyplinarnej współpracy medycyny, biologii i fizyki.

W roku 1932 nastąpiło uroczyste otwarcie części klinicznej Instytutu Radowego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15. W roku 1934 została zakończona budowa i zasadnicze wyposażenie Zakładu Fizyki (zwanego wówczas Pracownią Fizyczną). W roku 1936 z okazji pobytu w Polsce małżonków Ireny i Fryderyka Joliot-Curie odbyło się uroczyste otwarcie tego Zakładu. W 2006 roku obchodziliśmy 70 lat jego istnienia.