This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Uroczystości > 80 lat ZFM

II Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

Uroczystości 80-lecia Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

13 listopada 2014 roku
Sala im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Centrum Onkologii-lnstytucie w Warszawie, ul. Roentgena 5

10:00 - 10:10Powitanie gości - prof. dr hab. Krzysztof Warzocha, dyrektor COI, dr hab. Paweł Kukołowicz, kierownik ZFM
10:10 - 10:40Historia Zakładu Fizyki Medycznej, dr hab. Wojciech Bulski
10.40 - 11:10Wspomnienia z przeszłości o fizyce medycznej, mgr Oskar Chomicki
11:10 - 11.40Przerwa
11:40 - 11:55Podziękowanie długoletnim pracownikom ZFM
11:55 - 12:20Historia kształcenia uniwersyteckiego fizyków medycznych, prof. dr hab. Ewa Skrzypczak
12:25 - 12.55100-lecie lampy rtg, dr inż. Grzegorz Jezierki
12:55 - 13:20Medical physics expert - fizyk medyczny specjalista, prof. dr hab. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii
13:20 - 14:20Lunch
14:20 - 14:45Od obliczeń rozkładu dawki w jednorodnym absorbencie do obliczeń opartych o rozwiązanie równania transpońu Boltzmana; mgr Michał Jastrzębski, Candela
14:45 - 15:05Zakład Fizyki Medycznej dzisiaj, dr hab. Paweł Kukołowicz, kierownik ZFM
15:05 - 15:30Rezonans magnetyczny, czy to tylko urządzenie diagnostyczne? dr Ilya N. Gipp, - M.D., Ph.D., Head of Business Development MR Therapy, Philips
15:30 - 15:55Tomogafia komputercwa wiązką stożkową, przędstawiciel firmy RTA
15:55 - 16:00Zakończenie uroczystości