This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Wzorcowanie i audyt dozymetryczny > Telefon, fax, e-mail

Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

    Wzorcowanie:
    telefon: 22-546.26.82, 22-546.20.09, 606.839.899 (Krzysztof Chełmiński)
    e-mail: wzorcowanie (na serwerze) zfm.coi.pl

    Audyt dozymetryczny:
    e-mail: tld (na serwerze) zfm.coi.pl

Uwaga:
Adres e-mail nie ma spacji, a zamiast (na serwerze) wstawiamy znak @


Przydatne linki