This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Konfiguracja smtp, pop3, imap > przykład Thunderbird

Konfiguracja klienckiego programu pocztowego
Mozilla Thunderbird

(na przykładzie wersji 3.1.7, istotne elementy ustawień zakreślone są na obrazkach kolorem niebieskim)

Program ten (jak i przyszłe ulepszone wersje) dostępny jest nieodpłatnie na witrynie: http://mozillapl.org/pobierz/.

Uwaga: konfiguracja została zmieniona, w nazwie serwera wpisujemy fiz.coi.waw.pl zamiast tao.coi.pl


1. Konto (tożsamość)

Podajemy adres e-mail złożony z pięciu elementów: 1) pierwsza litera imienia, 2) kropka, 3) nazwisko, 4) znak @, 5) zfm.coi.pl (przy czym polskie znaki diakrytyczne zamieniamy na łacińskie odpowiedniki, bez spacji).

konfiguracja konta

2. Odbieranie poczty (protokół POP)

Serwer: tao.coi.pl, port: 995, szyfrowanie: SSL/TLS, metoda: hasło.

konfiguracja poczty przychodzącej

3. Wysyłanie poczty (protokół SMTP)

Serwer: tao.coi.pl, port: 587, szyfrowanie: STARTTLS, metoda: hasło.

konfiguracja poczty wychodzącej
serwer smtp...aby przejść na początek strony kliknij tutaj