This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Konfiguracja smtp, pop3, imap > przykład Kmail

Konfiguracja programu pocztowego
KMail

(na przykładzie wersji 1.7.2 dla Linuksa)

Uwaga: konfiguracja została zmieniona, w nazwie serwera wpisujemy fiz.coi.waw.pl zamiast tao.coi.pl


1. Utworzenie konta (tzw. tożsamości)

Podajemy adres e-mail złożony z pięciu elementów:

 • pierwsza litera imienia
 • kropka
 • nazwisko
 • @
 • zfm.coi.pl
Czyli na przykład: a. kowalski @ zfm. coi. pl
bez spacji czy polskich znaków.
2. Konfiguracja odbierania poczty (POP3) • Użytkownik (wpisujemy login_name) na przykład:      andrzej
 • Serwer:      tao.coi.pl
 • Port:      995


 • Szyfrowanie:      SSL
 • Metoda uwierzytelniania:      Zwykły tekst3. Konfiguracja wysyłania poczty (SMTP) • Serwer:      tao.coi.pl
 • Port:      587
 • Serwer wymaga uwierzytelniania:      TAK
 • Użytkownik (wpisujemy login_name) na przykład:      andrzej


 • Szyfrowanie:      TLS
 • Metoda uwierzytelniania:      PLAIN


...aby przejść na początek strony kliknij tutaj