This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Konfiguracja smtp, pop3, imap

Konfiguracja programu pocztowego

Dostęp do poczty ZFM możliwy jest:
1. na stronie www,
2. przy użyciu programu klienckiego (protokoły: pop3, smtp),
3. przy użyciu programu klienckiego (protokoły: imap, smtp).

Wskazany jest wybór jednego z powyższych sposobów dostępu do poczty - jednoczesne stosowanie kilku z nich wymaga dokładnej wiedzy o funkcjonowaniu oprogramowania pocztowego.

Ad. 1.
Dostęp przez www jest bardzo wygodny, albowiem możliwy z dowolnego miejsca w Internecie, ma jednak ograniczenie na wielkość załączników.

Ad. 2.
Dostęp przez pocztowy program kliencki (który powinien być zainstalowany na stacji roboczej) umozliwia wysyłanie znacznie większych załączników, natomiast ograniczeniem jest brak mobilności, gdyż program pocztowy jest zainstalowany na konkretnym komputerze:
2a. listy otrzymane są ściągane z serwera na komputer lokalny za pomocą protokołu pop3 (protokół ten umożliwia wykonanie na serwerze tylko dwóch typów operacji na listach: ściąganie i kasowanie);
2b. listy wysyłane są z komputera lokalnego (tutaj pozostaje kopia wysłanego listu) za pośrednictwem serwera przy pomocy protokołu smtp.

Ad. 3.
3a. Protokół imap, zaprojektowany jako następca pop3, umożliwia zarządzanie folderami pocztowymi, pobieranie oraz operowanie na listach znajdujących się na serwerze. Można np. pobrać tylko nagłówki listów i wybrać listy, które chcemy ściągnąć na komputer lokalny.
3b. listy wysyłane są z komputera lokalnego (tutaj pozostaje kopia wysłanego listu) za pośrednictwem serwera przy pomocy protokołu smtp.

Konfiguracja programu pocztowego w skrócie
  • wysyłka przez serwer SMTP tao.coi.pl fiz.coi.waw.pl, port 587, wymagane uwierzytelnienie, szyfrowanie TLS, metoda uwierzytelniania LOGIN;
  • odbiór z serwera POP3 tao.coi.pl fiz.coi.waw.pl, port 995, szyfrowanie SSL, metoda uwierzytelniania "zwykły tekst".
Przykłady konfiguracji smtp i pop3
Certyfikaty dostępu do poczty

Szyfrowany dostęp do poczty wymaga certyfikatów. Certyfikat .pem dla serwera pocztowego ZFM, używany od 28 maja 2011, powinien być rozpoznawany przez oprogramowanie bez udziału użytkownika. Gdyby jednak oprogramowanie go nie rozpoznało, to poniżej podane są certyfikaty centrów (które można pobrać i doinstalować):