This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Kursy > Bioelektryczność...

Bioelektryczność i biomagnetyzm w diagnostyce

Zajęcia odbywają się w dniach 25-27.06.2015 Budynku Naukowym, IV piętro, sala im. Prof. Steffena
w Centrum Onkologii-lnstytucie w Warszawie, ul. Roentgena 5

Materiały do kursu można pobrać tutaj.

25 czerwca 2015, czwartek

GodzinaTytułLiczba
godzin
Wyładowca
09:15-10:00Podstawowe zjawiska fizyczne prowadzące do powstawania czynności elektrycznej na poziomie komórki1dr inż Monika Petelczyc
10:00-10:45Podstawowe zjawiska fizyczne prowadzące do powstawania czynności elektrycznej na poziomie komórki1dr inż Monika Petelczyc
10:45-11:15 - - - P r z e r w a - - -
11:15-12:00Podstawowe zjawiska fizyczne prowadzące do powstawania czynności elektrycznej na poziomie komórki1
12:00-12:45Metody pomiaru czynności elektrycznej na poziomie komórkowym.2dr inż Monika Petelczyc
12:45-13:45 - - - P r z e r w a   o b i a d o w a - - -
13:45-15:15Elektromiografia - aspekty kliniczne2prof. Ewa Zalewska
15:15-15:35 - - - P r z e r w a - - -
15:35-16:20Bezpieczeństwo badań elektrofizjologicznych1prof. Ewa Zalewska

26 czerwca 2015, czwartek

GodzinaTytułLiczba
godzin
Wyładowca
09:00-10:30Elektryczna czynność mięśni2dr Inż. Teodor Buchner
10:30-11:00 - - - P r z e r w a - - -
11:00-12:30Elektryczna czynność mięśni2dr Inż. Teodor Buchner
12:30-13:30 - - - P r z e r w a   o b i a d o w a - - -
13:30-15:00Wprowadzenie do analizy sygnałów2dr Jarosław Żygierewicz
15:00-15:30 - - - P r z e r w a - - -
15:30-16:15Wprowadzenie do analizy sygnałów1dr Jarosław Żygierewicz

27 czerwca 2015, czwartek

GodzinaTytułLiczba
godzin
Wyładowca
08:15-10:30Elektroencelafolgrafia3dr Jarosław Żygierewicz
10:30-11:00 - - - P r z e r w a - - -
11:00-13:15Elektroencelafolgrafia3dr Jarosław Żygierewicz
13:15-13:45 - - - P r z e r w a - - -
13:45-14:30 * * * T e s t * * *