This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Kontakt > Telefon, fax, e-mail

Telefon: 22-644.91.82 (pn-pt godz. 8-15)
Fax: 22-644.91.82
Poczta elektroniczna: sekretariat (na serwerze) zfm.coi.pl


Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

    Wzorcowanie:
    wzorcowanie (na serwerze) zfm.coi.pl
    tel. 22-546.26.82, 22-546.20.09, 606.839.899 (Krzysztof Chełmiński)

    Audyt dozymetryczny:
        tld (na serwerze) zfm.coi.pl

Uwaga:
Adres e-mail nie ma spacji, a zamiast (na serwerze) wstawiamy znak @.